Om mig

Jag har lång erfarenhet att arbeta med patienter då jag blev klar fysioterapeut 1997. Majoriteten av mina yrkesår har varit inom primärvården, både på västkusten och i Skåne. Där har jag främst haft fokus på smärtproblematik och psykisk ohälsa. Jag påbörjade min psykoterapeututbildning 2014 varav jag mer började fokusera på samtalsbehandling och blev legitimerad psykoterapeut i januari 2021. Under 15 år och fram till 2021 har jag varit på Vårdcentralen i Höör där jag har deltagit i bland annat multimodala smärtteam och hållit samtal utifrån ett kroppsorienterat- och psykodynamiskt perspektiv. Då jag har min bakgrund som fysioterapeut har jag stort intresse av att se hur kopplingen till vår kropp och vårt psykiska mående hänger ihop och har använt mig av olika kroppsorienterade metoder som komplement till samtalen.

Tidigare utbildningar: Jag gick båda mina legitimationsgrundande utbildningar i Linköping och är utbildad till psykodynamisk terapeut inom det relationella- och interpersonella programmet. Under mina yrkesår som fysioterapeut har jag gått olika utbildningar inom smärt- och stressområdet, avspänningskurser, motiverande- samt lösningsfokuserade samtal, har steg 2 i Basal kroppskännedom samt är utbildad akupunktör.

Jag har också vidare utbildning inom psykologi såsom universitetskurser i både utvecklingspsykologi och psykiatri. Jag har gått en 1-årig KBT utbildning från Sverige hälsan samt för andningsträning har jag även en certifierad steg-2 utbildning i HRV-träning där fokus är på hjärtrytmvariationen.