Psykoterapi

PDT är en behandlingsform som funnits under en längre tid och har sedan Freud utvecklats vidare av hans efterföljare. Den variant som jag bedriver kan sägas komma från den tredje vågen inom PDT och bygger på den psykodynamiska korttidsterapins framväxt som har sin grund i affekt- och anknytningsteori men även teori från utvecklingspsykologin. Psykoterapi är en samtalsmetod för att hjälpa den sökande individen till ökad förståelse för de problem eller blockeringar som individen upplever och att påbörja ett förändringsarbete för att kunna må bättre. Tillsammans med terapeuten finns möjligheter till att möta sitt ”sanna jag” och därmed vidga sitt sätt att se på verkligheten och de problem som individen möter i vardagen.

Mycket spännande forskning sker idag inom neurovetenskapen där man ser hur vår hjärna påverkar kroppen. Men att integrera ”hjärtat” i detta arbete är av lika stor vikt.

För att kunna bearbeta olika problem behöver våra känslor involveras och bearbetas. Om du är blockerad i dina känslor finns inget fritt flöde av livskraften och därmed uppstår olika problem som är både fysiska och psykiska. Genom att frigöra de emotionella blockeringarna, våga möta motståndet och nå till känslorna så kommer du bättre att nå fram till ett kreativt skapande. Jag har ett holistiskt förhållningssätt där jag försöker se människan både utifrån ett kroppsligt, psykiskt och existentiellt sammanhang för att bättre förstå oss själva och det vi bär på i vårt omedvetna.

Jag kommer att fortsätta vidareutbilda mig inom det som heter ”Intensive short-term dynamic psychotherapy” (ISTDP) och efter att ha gått en Pre-core utbildning våren 2021, kommer jag att påbörja en 3-årig Core utbildning under hösten 2021. ISTDP är en affektfokuserad psykodynamisk korttidsterapi och du kan läsa mer om denna metod här.