Remiss

Om du har ångestrelaterade besvär, lider av depression eller olika stress- och psykosomatiska symtom kan du via en remiss från din vårdcentralsläkare få psykodynamisk samtalsterapi upp till 20 gånger. Alla samtal varar 45 minuter och du har möjlighet att gå två ggr/vecka om du vill. Vid första samtalet, som är ett inskrivningssamtal, behöver du fylla i en del formulär. Detsamma gäller vid utskrivning samt uppföljning 3 månader efter avslutad behandling. Att fylla i dessa formulär är obligatoriskt då de ingår i Region Skånes policy för remissen.

Kostnad: Kostnaden är 200kr/besök och då remissen omfattas av högkostnadsskyddet betalar du upp till 1400 kr, sedan gäller frikort. Det är en väldigt generös behandlingsförmån då en enstaka privatsession med psykoterapi ofta kan kosta vad själva högkostnadskortets summa är. Man har fritt val att söka terapeut och du har möjlighet att byta till annan terapeut fram till det 5:e besöket. Vid det 6:e besöket blir remissen ”låst” och knuten till mig.

Avbokning: Om du inte kan komma på avtalat besök måste avbokning ske senast 24 timmar innan ditt bokade besök, annars debiteras du 400kr. Detta är även de regler som Region Skåne har för remiss. Uppmärksamma att frikortet inte gäller som betalning för detta.